Mijn favorieten

Graag stellen wij ons voor

Natuurlijk zijn wij actief, vernieuwend, deskundig, betrouwbaar, enthousiast, creatief, service-gericht en ga zo maar door.

Wij zijn immers lid van de NVM en de meeste eigenschappen, welke hiervoor genoemd zijn, mag u op rekenen wanneer u als koper of verkoper een NVM makelaarskantoor inschakelt.

Maar wat u natuurlijk wilt weten: wat kunt u bij ons verder verwachten? Ja, dat is de 'klik', of 'het gevoel', 'net dat beetje meer'. En daar gaat het om. Ervaar het zelf! Bel of mail voor een afspraak en we komen graag bij u langs!

NVM Makelaardij van Brussel Wiebenga

Zwany van Brussel is in 1993 als makelaar-taxateur door de rechtbank beëdigd en staat geregistreerd bij de Stichting VastgoedCert, kamer wonen/MKB. Zij mag de titel Register Makelaar Taxateur voeren. Binnen ons kantoor houdt ze zich bezig met aan- en verkopen, taxaties, maar ook met advisering op alle gebieden van huisvesting en ruimtelijke ordening.

Daarnaast is ze sinds 2012 gecertificeerd EPA maatwerkadviseur. Ze stelt maatwerkrapporten op met adviezen om woningen energiezuiniger te maken. Ook kunnen natuurlijk energielabels worden geleverd.

Sinds mei 2013 is ze bestuurslid van de NVM vakgroep wonen. De vakgroep wonen vertegenwoordigt de NVM-woningmakelaars en heeft ca. 3400 leden.

In september 2013 is ze lid geworden van de NVM commissie VROM. Deze commissie adviseert het NVM-bureau en streeft er daarbij naar om op gemotiveerde en praktische wijze concrete onderwerpen bij de kop te pakken en uit te werken tot een NVM-visie. De NVM commissie VROM speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding van het bestuurlijk overleg met de minister en daaraan voorafgaande contacten over beleidsonderwerpen met de ambtenaren van het ministerie. Daarnaast draagt de commissie bij aan het bepalen van het NVM-standpunt over ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Naast de makelaardij is ze gemeenteraadslid voor de VVD in de gemeente Heerenveen. Tevens is ze commissielid Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en commissielid Samenlevingszaken (SaZa).

Tenslotte is ze als examinator praktijktoets Wonen direct betrokken bij het voorbereidingstraject van dit examen en verantwoordelijk voor het onderdeel "wonen" in het werkgebied Heerenveen-Joure.
Gerard van Brussel is als vastgoedadviseur verbonden aan ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in verkopen en bouwkundige adviezen. Daarnaast houdt hij zich bezig met verhuur van onroerende zaken.

Naast de makelaardij is hij actief in diverse commissies van scholen en sportverenigingen. Tevens is hij bestuurslid van de VVD afdeling Heerenveen.
Mijn naam is Rhona Buitenga en ik ben woonachtig in Heerenveen. Sinds april 2017 ben ik in het bezit van mijn MBO diploma, secretarieel. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met mijn paard bezig te zijn en mee te doen met wedstrijden. Ook vind ik het heerlijk om te fietsen of te wandelen. Mijn werkdagen bij makelaardij Van Brussel Wiebenga zijn maandag, woensdag en vrijdag.