Mijn favorieten

Herbestemmen

In onze omgeving zal het aantal leegstaande panden de komende jaren toenemen. Dit geldt niet alleen voor commercieel vastgoed, maar ook voor maatschappelijk en agrarisch vastgoed.

 

Herbestemming betekent dat een bestaand pand een andere functie krijgt. Hierdoor komt het gebouw niet leeg te staan en wordt het niet gesloopt. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen is er de laatste jaren sprake van een toenemende leegstand van vastgoed. Denk hierbij aan de afname van de bevolkingsgroei, veranderende opvattingen over werkomstandigheden, online winkelen, ontkerkelijking en de schaalvergroting in de landbouw.

Ons kantoor kan begeleiden bij het zoeken en transformeren naar nieuwe functies van bestaand vastgoed. We zijn creatief in het meedenken, hebben marktkennis en kennen dus de behoeftes van de toekomstige gebruikers. Bovendien hebben we een uitgebreid lokaal netwerk en kunnen vraag en aanbod bijelkaar brengen.

Daarnaast hebben wij bouwkundige kennis om de mogelijkheden te beoordelen en inzicht in ruimtelijke procedures.

Kortom wij adviseren overheden, ontwikkelaars en particuliere beleggers bij herbestemming en herontwikkeling van vastgoed. Wij maken via uitgebreide marktanalyses de vertaalslag naar de complexe onroerend goed markt en begeleiden dit proces desgewenst van A tot Z.