Mijn favorieten

Duurzaamheid

Duurzaamheid, deze term wordt steeds belangrijker in onze wereld, een groeiende bewustwording van de veranwoordelijkheid van de mens voor de natuur waarin hij leeft, gelukkig een proces wat steeds meer aan kracht wint.

Duurzaamheid bij een woning uit zich vooral in een lage(re) energiebehoefte, weinig verbruik van gas, water en electriciteit, en een comfortabele woonomgeving. Door gebruik te maken van zonnepanelen, zonneboilers, en een door een warmtepomp gevoed centraal verwarmingssysteem kan erg zuinig (lage co2 uitstoot, laag energieverbruik) gewoond worden, een optimale isolatie (balans tussen prettig leefklimaat en luchtkwaliteit/ventilatie) hoort hier ook bij.

Door de interesse in en de technische achtergrond van ons kantoor is er veel expertise in deze nieuwe technieken en kunnen goede adviezen aangedragen worden bij zowel verkoop als aankoop.

Epa maatwerkadvies

Wij zijn gecertificeerd in het opstellen van EPA labels en het opstellen van een maatwerkadvies wanneer u er aan denkt om uw woning duurzamer te maken.

Overheid

Ook onze overheid is zich bewust van haar verantwoordelijkheid hierin en probeert dit te stimuleren door subsidies. In de praktijk blijkt dat nog niet veel mensen vanuit een bepaald idealisme hun huis gaan isoleren, maar eerder als gevolg van subsidieprikkels.

Ook kunnen nieuwbouw en bestaande woningen gebruik maken van zonneboilers, zonnecellen, warmtepomp installaties om minder energie te verbruiken bij het verwarmen van een woning.

Voor een eigenaar zal een goed geïsoleerde woning in eerste de eerste plaats een lagere energie rekening betekenen, maar ook het leefcomfort is hoger.

Duurzaamheid is door de jaren heen een erg breed begrip geworden. Letterlijk alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P’s.
  • People (mensen)
  • Profit (winst)
  • Planet (aarde)

Definitie Duurzaamheid

Definitie van duurzaamheid is geformuleerd door de World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”:

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Wat is duurzaam bouwen en verbouwen?

Duurzaam bouwen is, hoe kan het ook anders, ook een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu. Dit begint al bij het ontwerp van een woning, maar ook voor verbouw, renovatie of sloop van een object.

Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw.

Ook bekijkt men de milieueffecten over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

Vooral verbouw, verlenging van de levensduur, kan in bestaande Nederlandse bebouwing een enorme duurzaamheidsboost opleveren. Kiezen voor het aanpassen van bestaande woningen en niet voor nieuwbouw levert aanzienlijke direct besparingen op doordat er infrastructuur (electrisch, riolering, gas enz.) aangelegd hoeft te worden.

Passiefhuis

Een passiefhuis is een woning die bijzonder weinig of geen energie verbruikt voor verwarming. Een passiefhuis is vaak extreem goed geïsoleerd en op de zon georiënteerd. Vanaf eind jaren 80 zijn in diverse Europese landen passiefhuizen gebouwd. De laatste jaren worden er volgens dat idee ook steeds meer kantoren, scholen en andere gebouwen opgeleverd. Naast nieuwbouw wordt er ook steeds meer in de bestaande bouw volgens deze methode gewerkt.

Duurzaam (ver)bouwen bij bestaande woning

Wij kunnen u vertellen of uw bestaande woning duurzaam is gebouwd, dit is afhankelijk van de materialen of producten welke zijn toegepast. Ook een keurmerk of certificaat kan aantonen dat de woning of het gebouw een zekere kwaliteit heeft. Helaas verschillen deze keurmerken of certifacten veel in kwaliteit.

Tips voor duurzaam bouwen

Denk bij duurzaam bouwen aan het volgende:

Houd al in de ontwerpfase rekening met de gewenste technische levensduur van het gebouw. Zo vermindert u de belasting op het milieu. Kies in uw ontwerp voor milieuvriendelijke bouwwijzen en materialen.

Houd bij het ontwerp en de materiaalkeuze zo veel mogelijk rekening met hergebruik van bouwdelen en recycling van materialen die vrijkomen bij de sloop van het gebouw.

Kies niet te snel voor sloop. Bekijk eerst of een gebouw in aanmerking komt voor renovatie, samenvoeging, splitsing of herbestemming.

Ontwerp het gebouw zo, dat het later makkelijk is aan te passen aan de wensen van (nieuwe) gebruikers, denk ook aan levensloopbestendigheid (bad en slaapkamer op de begane grond te realiseren)

Pas duurzame technieken toe om te besparen op energie- en materiaalgebruik.

Pas maatregelen toe die tijdens het gebruik van het gebouw leiden tot energiebesparing.

Minder energieverbruik betekent ook lagere energielasten. Hoewel de energielasten op dit moment mee vallen is toch de verwachting dat gas en stroom de komende jaren duurder gaan worden.

Zorg dat het voor gebruikers eenvoudig is om installaties energiezuinig te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het beheer van het gebouw. Gebruik indien mogelijk architectonisch materialen die met weinig belasting voor het milieu geproduceerd kunnen worden en die weinig tot geen onderhoud behoeven.

Bovenstaande uitleg poogt op geen enkele manier volledig te zijn, het laat slechts zien dat de term duurzaamheid enorm breed is.